ประกาศจากเขตพื้นที่

Download เอกสารต่างๆ


เผยแพร่ผลงานวิชาการ


รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่


ประกาศกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กย.61 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ร่วมจัดจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่คณะนักเรียนและครู ที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 3  ระหว่างวันที่  30 กันยายน  – 6  …

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวการศึกษา